Kiedy budynki powodują choroby: Wszystko o zespole chorego budynku

Syndrom chorego budynku (SBS) jest coraz bardziej istotną kwestią we współczesnym świecie, w którym większość czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych. Wpływa on nie tylko na nasze zdrowie, ale także na nasze postrzeganie komfortu i dobrego samopoczucia. Niniejszy artykuł poświęcony jest zrozumieniu SBS, jego objawów, przyczyn i rozwiązań w odniesieniu do jakości powietrza i obecności toksyn w pomieszczeniach oraz związanych z nimi chorób.

Czym jest syndrom chorego budynku?

Syndrom chorego budynku odnosi się do szeregu objawów, których ludzie doświadczają w niektórych budynkach lub środowiskach wewnętrznych. Charakteryzuje się on objawami takimi jak bóle głowy, zmęczenie i zawroty głowy, które często są nasilane przez toksyny znajdujące się w pomieszczeniach, takie jak zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne w powietrzu. Objawy te, nasilone przez ekspozycję na toksyny wewnątrz pomieszczeń, występują, gdy dana osoba znajduje się w określonym budynku i poprawiają się lub znikają, gdy tylko wdychane jest świeże powietrze.

Typowe objawy zespołu chorego budynku

Objawy zespołu chorego budynku są różne, ale mogą mieć znaczący wpływ na jakość życia. Typowe objawy choroby obejmują

 • Objawy ze strony układu oddechowego: Kichanie, kaszel, przekrwienie błony śluzowej nosa, ból gardła i trudności w oddychaniu są powszechne.
 • Podrażnienie oczu, skóry i błon śluzowych: Obejmują one suche, swędzące lub łzawiące oczy, wysypki skórne i suche, podrażnione błony śluzowe.
 • Objawy neurologiczne: Bóle głowy, zawroty głowy, zmęczenie i problemy z koncentracją są powszechne.
 • Ogólne złe samopoczucie: Mogą również wystąpić objawy takie jak nudności, ogólne złe samopoczucie i senność.


Nasilenie tych objawów i odczuwanych dolegliwości może różnić się u poszczególnych osób i często zależy od czasu trwania i intensywności narażenia na czynniki wywołujące i toksyny wewnątrz pomieszczeń.

Przyczyny zespołu chorego budynku

Przyczyny syndromu chorego budynku (SBS) są zróżnicowane i często wiążą się z jakością powietrza w pomieszczeniach. Oprócz słabej wentylacji, do pogorszenia jakości powietrza mogą przyczyniać się zanieczyszczenia chemiczne i toksyny pochodzące z materiałów budowlanych, mebli i środków czyszczących, a także zanieczyszczenia biologiczne, takie jak pleśń i pyłki. Czynniki te mogą prowadzić do szeregu dolegliwości zdrowotnych. Czynniki psychologiczne, takie jak stres w miejscu pracy, mogą również zwiększać ryzyko zachorowania na tę chorobę. SBS jest często diagnozowany poprzez połączenie historii medycznej pacjenta, opisu objawów i oceny warunków środowiskowych.

Jak diagnozuje się zespół chorego budynku?

Rozpoznanie zespołu chorego budynku jest często poważną przeszkodą, ponieważ osoby cierpiące na tę chorobę często nie wiedzą dokładnie, co im dolega - nie mówiąc już o powiązaniu objawów z budynkiem. Diagnoza zespołu chorego budynku jest zatem dość trudna i złożona i zwykle opiera się na połączeniu analizy objawów, sprawdzenia środowiska i wykluczenia innych chorób. Lekarze biorą pod uwagę specyficzne objawy i oznaki choroby pacjenta, czas i miejsce ich wystąpienia oraz poprawę objawów po opuszczeniu budynku lub środowiska wewnętrznego. W celu zidentyfikowania potencjalnych przyczyn można przeprowadzić dokładne badanie środowiska budynku, w tym pomiary jakości powietrza i testy zanieczyszczeń. Ponieważ nie ma konkretnych testów na SBS, często wymagana jest kompleksowa ocena przez specjalistów, aby postawić prawidłową diagnozę na podstawie doświadczanych objawów.

Zapobieganie i środki zaradcze

Różne środki są skuteczne w zapobieganiu i zwalczaniu syndromu chorego budynku:

 • Lepsza wentylacja: Regularna wentylacja, stosowanie wydajnych systemów wentylacyjnych.
 • Kontrola wilgotności: unikanie pleśni poprzez utrzymywanie odpowiedniego poziomu wilgotności.
 • Stosowanie materiałów niskoemisyjnych: wybór materiałów budowlanych i mebli o niskiej zawartości LZO.
 • Regularne czyszczenie i konserwacja: Czyszczenie systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
 • Optymalizacja klimatu w pomieszczeniach: ustawienie przyjemnej temperatury i oświetlenia.
 • Włączenie roślin: Rośliny takie jak jednoliścienne, konopie, zielona lilia lub smocze drzewo mogą znacznie poprawić jakość powietrza, ponieważ w szczególności redukują zanieczyszczenia.
 • Świadomość i szkolenie pracowników: Informacje na temat SBS i zapobiegania mu.

Środki te pomagają stworzyć zdrowsze środowisko, które może zarówno zmniejszyć objawy syndromu chorego budynku, jak i poprawić ogólne samopoczucie.

Zespół chorego budynku w środowisku pracy

W środowisku pracy syndrom chorego budynku jest szczególnie istotny, ponieważ może wpływać na zdrowie i produktywność pracowników. Czynniki takie jak niska jakość powietrza, nieodpowiednia wentylacja, nadmierny stres i niekorzystne warunki pracy mogą nasilać objawy SBS. Pracodawcy powinni zatem podejmować środki zapobiegawcze w celu stworzenia zdrowego środowiska pracy. Obejmuje to regularne kontrole i konserwację obiektów budowlanych, poprawę jakości powietrza i promowanie pozytywnej atmosfery pracy. Środki redukcji stresu i tworzenie ergonomicznych stanowisk pracy mogą również pomóc w zmniejszeniu objawów SBS.

Zespół chorego budynku w budynkach mieszkalnych

Zespół chorego budynku może również występować w budynkach mieszkalnych i wpływać na jakość życia. Przyczyny są podobne do tych w środowisku pracy, ale obejmują specyficzne aspekty życia, takie jak wysokie stężenia zanieczyszczeń i toksyn w pomieszczeniach z mebli, materiałów budowlanych i środków czyszczących. Powszechnym problemem jest również rozwój pleśni spowodowany wilgocią i słabą wentylacją. Mieszkańcy powinni zapewnić regularną wentylację, kontrolę wilgotności i stosowanie materiałów o niskiej zawartości zanieczyszczeń. Włączenie roślin oczyszczających powietrze (patrz także "Zapobieganie i środki") może być również pomocne w poprawie jakości powietrza.

Wnioski i zalecenia

Podsumowując, masz teraz bardziej kompleksowe zrozumienie syndromu chorego budynku, w tym jego objawów, przyczyn, metod diagnostycznych i środków zapobiegawczych. Ważne jest, aby w przypadku podejrzenia SBS uważnie monitorować objawy i sprawdzać, czy pogarszają się one lub poprawiają w określonych budynkach. Jeśli objawy utrzymują się, należy zasięgnąć profesjonalnej porady medycznej i zlecić sprawdzenie środowiska budynku przez ekspertów. Środki zapobiegawcze, takie jak lepsza wentylacja, stosowanie materiałów niskoemisyjnych i utrzymywanie dobrej jakości powietrza zarówno w miejscu pracy, jak i w domu, mają kluczowe znaczenie dla ochrony zdrowia i zapobiegania syndromowi chorego budynku.

Share post

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować:

Windräder stehen auf einer grünen Wiese während eines Sonnenuntergangs
Magazyn

european-product-declaration-making-sustainability-visible

Każdy producent może oznaczyć swoje produkty jako przyjazne dla środowiska, ale w przeciwieństwie do wątpliwych eko-etykiet, ujawnienie danych liczbowych dotyczących zrównoważonego rozwoju i uczciwe porównanie z konkurencją tworzy prawdziwe fakty. EPD powinny przejąć tę rolę w Europie i umożliwić przejrzyste porównanie produktów poprzez znormalizowane pomiary i warunki.

Więcej »
Kinder spielen mit Spielzeug
Magazyn

Jak niebezpieczne są plastyfikatory? Wywiad z Josefem Spritzendorferem, ekspertem ds. materiałów budowlanych i zdrowego stylu życia

W lutym naukowcy znaleźli zakazany plastyfikator w krążeniu dzieci w wieku przedszkolnym - dokładna przyczyna pozostaje niejasna. Powstaje pytanie: gdzie jeszcze znajdują się plastyfikatory i jak bardzo są niebezpieczne? Jednym z przykładów są podłogi PCV wykonane z plastyfikatorów. Josef Spritzendorfer jest założycielem Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Zdrowego Budownictwa i Higieny Wnętrz (EGGBI). Jest ekspertem w dziedzinie zdrowego stylu życia i w wywiadzie przedstawia nam swoją opinię na temat plastyfikatorów.

Więcej »
Ein Schiff mit Containern fährt auf dem Meer. Im Meer sieht man den Planeten Erde.
Magazyn

All business is local – wie Lieferengpässe entstehen und vermieden werden können

Klęski żywiołowe, wydarzenia geopolityczne i pandemia mają znaczący wpływ na działalność w branży podłóg. Powodem tego jest kruchy łańcuch dostaw. Odgrywa on kluczową rolę w globalnym handlu dla wielu producentów podłóg pod względem dostępności i efektywności kosztowej ich produktów, ale jest wrażliwy w wielu obszarach. Rzucamy światło na różne czynniki, które mogą zagrozić łańcuchowi dostaw w handlu podłogami.

Więcej »